ГоловнаПро насПриродні особливостіДіяльністьЗапобігання проявам корупціїПослугиНовиниФотогалереяСпівробітництвоКонтакти
Останні новини
21 грудня 2018
Вийшов з друку Альманах НПП "Черемоський"

Вийшов з друку перший випуск Альманаху НПП "Черемоський".

Запрошуємо охочих ознайомитись зі змістом видання.

20 грудня 2018
"Допоможемо птахам взимку"
Зима для птахів – це велике випробування. Коли надворі починаються холоди, пташкам доводиться нелегко. Тому птахи потребують нашої допомоги. І найкращим подарунком для них стане годівничка. Тому працівники НПП "Черемоський" в рамках проекту "Допоможемо птахам взимку" вирішили встановити на подвір’ї Путильського ЗЗСО годівничку, яка раніше отримала перемогу в конкурсі серед учнівської молоді “Краща годівничка”.
19 грудня 2018
НПП “Черемоський” щиро вітає всіх із днем Святого Миколая!!!
НПП “Черемоський” щиро вітає всіх із днем Святого Миколая!!!
Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!
Корисні посилання

                                                                                                                                       Затверджено         наказом НПП «Черемоський»
      №10-ОС від 20 лютого 2018 р.

Антикорупційна програма
 Національний природний парк «Черемоський»
     Антикорупційною програмою Національного природного парку «Черемоський» (далі –НПП «Черемоський») є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.

Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016-2020 роки», та іншого антикорупційного законодавства України. Антикорупційна програма поширюється на всіх посадових осіб та працівників НПП «Черемоський», в тому числі на осіб, що проходять на підприємстві навчальну (виробничу) практику або працюють за трудовим договором.
1. Терміни, які вживаються в даній антикорупційній програмі:
антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в локальних правових актах підприємства, проектах локальних правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;
члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
2. Антикорупційна стратегія (вичерпний перелік) та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування).
2.1. З метою неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України НПП «Черемоський» під час здійснення господарської діяльності реалізує Антикорупційну стратегію підприємства:
Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці антикорупційні заходи та контролює їх реалізацію. Забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків, які існують на підприємстві та вживає заходи щодо їх усунення. Застосовує превентивні антикорупційні механізми, вживає заходи щодо припинення корупційних правопорушень, розробляє відповідні плани(додаток 1), положення, накази та інструкції, що регламентують діяльність із запобігання і протидії корупції. Проводить антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, які видаються на підприємстві. Забезпечує діяльність Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Здійснює внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб. Надає роз’яснення щодо процедури заповнення декларацій посадовими особами та здійснює контроль за своєчасністю їх здачі. Сприяє організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції. При необхідності проводить службові розслідування по виявленим ознакам корупції та корупційних правопорушень. Організовує взаємодію з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. Розробляє норми етичної поведінки працівників підприємства та створює в колективі атмосферу нетерпимості до можливих проявів корупції, сприяння викриття підготовки та вчинення корупційних правопорушень. Розробляє заходи щодо захисту особи, яка повідомила про факти підбурення її до вчинення корупційного  правопорушення або про вчинені іншими працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
2.2. Для реалізації антикорупційної стратегії НПП «Черемоський» Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції здійснює на практиці наступні антикорупційні заходи:
2.2.1. Доводить до відома посадових осіб та всіх працівників інформацію про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України.
2.2.2. Здійснює заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та їх вирішення, у
разі виникнення.
2.2.3. Періодично проводить для працівників НПП «Черемоський» семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.
2.2.4. Повідомляє, під розписку, працівників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми та Положення про конфіденційну інформацію НПП «Черемоський».
2.2.5. Призначає особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми НПП
«Черемоський» (надалі – Уповноважений).
2.3. На підприємстві запроваджується проведення регулярної (щорічної) оцінки корупційних ризиків у господарській діяльності. Задля цього, за рішенням директора, можуть залучатися незалежні спеціалістів, при необхідності може проводитись аудит.
У разі необхідності, директор може прийняти рішення про проведення позачергової оцінки
корупційних ризиків.
2.4. Працівникам підприємства забороняється використовувати свої посадові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти підприємства в приватних інтересах.
2.5. Працівникам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних та фізичних осіб у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків або якщо особа, яка дарує, перебуває в
підпорядкуванні такої особи.
Проте, працівники підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених абзацом 1 цього пункту, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунку, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.
Передбачене вище обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
Рішення, прийняте посадовою особою підприємства, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.
2.6. Посадові особи (працівники) підприємства у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: -  відмовитися від пропозиції; - за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; - залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; - письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника підприємства і Уповноваженого за реалізацію Антикорупційної програми.
Якщо посадова особа НПП «Черемоський», виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, Уповноваженого або директора підприємства.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником, директором підприємства, або його заступником та Уповноваженим. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником підприємства акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та Уповноважений та представник Міністерства екології та природних ресурсів.
2.7. Керівництво підприємства доводить до відома працівників інформацію щодо обмеження роботи по сумісництву посадовими особами посад, які передбачають здійснення тих же видів діяльності, що передбачаються в посадовій інструкції за основним місцем роботи.
Положення даного пункту не стосуються осіб, які здійснюють діяльність по суміщенню
посад в межах НПП «Черемоський».
2.8. Посадові особи (працівники) підприємства зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з безпосереднім керівником – директора НПП «Черемоський» і Уповноваженого. Також працівники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля
врегулювання конфлікту інтересів.
2.9. Посадові особи підприємства, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади працівників протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє підлеглого.
2.10. Посадові особи підприємства, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, яким стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
2.11. У разі існування в особи сумніві щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.
У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.
Якщо працівник отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких він зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
2.12. Працівники підприємства, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, а також інші особи, які не є посадовим особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з НПП «Черемоський», у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику, до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, Уповноваженому або директору підприємства.
2.13. Посадові особи і працівники підприємства, що пов’язані з виконання організаційно – розпорядчих чи адміністративно господарчих функцій в термін до 01.04 кожного року повинні надавати до відповідних державних органів за попередній фінансовий рік е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
3. Норми професійної етики працівників підприємства
Працівники підприємства під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно  додержуватися  вимог Закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
3.1. Посадові особи та працівники підприємства зобов’язані при виконанні своїх функціональних повноважень:
- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
-утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать Закону, незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень;
- у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним Законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора НПП «Черемоський» та Уповноважену особу.
4. Права і обов’язки працівників підприємства у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності підприємства
4.1. Посадові особи та працівники НПП «Черемоський» та інші особи, які виконують роботу та перебувають з підприємством у трудових відносинах мають право:
- вимагати від керівництва підприємства обговорювати положення Антикорупційної програми;
- вимагати від керівників підприємства дотримання положень Антикорупційної програми;
- звертатись до керівників підприємства чи Уповноваженого із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми;
- вимагати від керівництва підприємства справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;
- звертатись до суду за захистом своїх порушених прав;                                                                          - обирати будь-яких незалежних спеціалістів юридичного напрямку для проведення оцінки корупційнихризиків;                                                                                                                               - утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників НПП «Черемоський», якщо вони суперечать Закону, незважаючи на приватні інтереси;
- застосовувати (ініціювати застосування) до підпорядкованих (підлеглих) працівників підприємства заходи дисциплінарного та іншого стягнення, у випадках, передбачених Законами України та Антикорупційною програмою, а також звільняти (ініціювати звільнення) із займаних посад;                                                                                                                     - самостійно обирати лекторів для проведення семінарів, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства.
- здійснювати заходи із врегулювання, в т.ч. зовнішнього, конфлікту інтересів.
- звертатись до Уповноваженого або правоохоронних органів із заявами про вчинення посадовими особами підприємства корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
4.2. Посадові особи та працівники підприємства, інші особи, які виконують роботу та перебувають з НПП «Черемоський» у трудових відносинах зобов’язані:
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з господарською діяльністю НПП «Черемоський»;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;
- невідкладно інформувати директора НПП «Черемоський», Уповноваженого про:
• всі випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю підприємства;                                                                                                                               • випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками підприємства;                                                                                                             •виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.                                                                         - за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді директора НПП «Черемоський», Уповноваженого про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих посадових обов’язків що і за основним місцем роботи;
- доводити до відома підпорядкованих йому посадових осіб (працівників) та всіх прирівняних до них осіб інформацію про обмеження:
• щодо використання службового (посадового) становища;
• запобігання одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними;
• роботи по сумісництву та суміщенню посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності;
- здійснювати заходи щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та їх вирішення, у разі їх виникнення;                                                                                                                                          - за рішенням керівника підприємства чи з власної ініціативи проводити для підпорядкованих йому працівників НПП «Черемоський» семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства;
- під розписку ознайомити працівників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог антикорупційної програми;                                                                                         - вживати всіх необхідних та невідкладних заходів для захисту особи, яка повідомила інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
5. Права і обов’язки особи Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції
5.1. Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні права:
- вимагати у всіх посадових осіб підприємства надання письмової інформації за власноручним підписом такої особи, щодо своєчасності подання електронної декларації;
- вимагати від керівництва підприємства обговорення положення Антикорупційної програми;
- вимагати від посадових осіб (працівників) підприємства дотримання положень Антикорупційної програми, припинення діянь з ознаками корупційних, вчинення корупційних правопорушень;                                                                                                                                                       - вимагати від керівника підприємства справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;
- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників підприємства, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси;
- звертатись до державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень антикорупційного законодавства України;
- вимагати та отримувати від усіх посадових осіб(працівників) НПП «Черемоський» письмові пояснення щодо виконання антикорупційного законодавства України;
- ознайомлюватись та отримувати будь-які документальні матеріали, які стосуються господарської діяльності підприємства;                                                                                                - ініціювати та брати безпосередню участь в проведені службових розслідувань за ознаками корупції та можливого вчинення корупційних правопорушень на підприємстві;
- звертатись до директора та за його вказівкою до правоохоронних органів з заявами про вчинення посадовими особами підприємства корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
- звертатись до суду за захистом своїх порушених прав.
5.2. Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні обов’язки:
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю НПП «Черемоський»;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;
- постійно здійснювати моніторинг дотримання антикорупційного законодавства на підприємстві;
- невідкладно інформувати керівника НПП «Черемоський» про випадки підбурення до вчинення або вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками;
- інформувати керівника підприємства про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- надавати роз’яснення з будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми за зверненнями посадових осіб (працівників) підприємства;
- щорічно звітувати перед керівництвом підприємства щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємстві та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції;
- дотримуватись умов конфіденційності щодо інформації про осіб, які повідомили про факти підбурення до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
- проводити індивідуальне консультування працівників у сфері запобігання корупції;
- письмово повідомляти про факт неподання посадовими особами підприємства декларації керівнику НПП «Черемоський» та за його рішенням - спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;
- інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні Антикорупційної програми.
6. Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед керівництвом НПП «Черемоський»
6.1. Періодом, за який Уповноважений з питань запобігання корупції повинен відзвітувати перед засновником, представником засновника підприємства є 1 рік.
Уповноважений зобов’язаний до 20 січня, наступного за звітним роком, надати керівнику підприємства в письмовому вигляді за своїм підписом звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємстві та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції.
7. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності підприємства, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів
7.1. Уповноважений, задля належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми у діяльност НПП «Черемоський» і, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів може вимагати надання посадовими особами усних та письмових пояснень з питань дотримання ними антикорупційної програми, отримувати будь-які документи, які мають значення для встановлення факту наявності (відсутності) в діях посадових осіб (працівників) ознак корупційного правопорушення.
7.2. Оцінку результатів здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми надає керівник НПП «Черемоський».
 8. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
8.1. Будь-які дані, які дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила уповноваженого про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відносяться до конфіденційної інформації, відповідно до Положення про конфіденційну інформацію, та охороняється згідно з чинним законодавством.
Особа, винна за розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно чинного законодавства.
9. Процедура захисту працівників, які повідомили  інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
9.1. Будь-яка інформації щодо працівника, який повідомив інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення не може бути розголошена, крім випадків встановлених законодавством.                                                                                                                      9.2. У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка повідомила про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, керівник, за заявою такої особи, повинен вжити всіх невідкладних заходів задля уникнення настання негативних наслідків для особи, пов’язаних з таким розголошенням.
9.3. Керівник підприємства та Уповноважений самостійно визначають заходи, які на їхню думку є достатніми для захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, за умови письмового погодження працівника з колом запропонованих заходів.
9.4. Працівник НПП «Черемоський» або член його сім’ї не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.
10. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів
10.1. Повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми може бути здійснене працівником НПП «Черемоський» без зазначення авторства (анонімно).
Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Антикорупційної програми та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».
Анонімне повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми підлягає:
- розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної посадової особи НПП «Черемоський», містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
- перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.
Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, директор може продовжити термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
10.2. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Антикорупційної програми Уповноважений та керівник підприємства вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.  
10.3. Посадові особи НПП «Черемоський» у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками підприємства зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення Уповноважену особу.
10.4. Працівники підприємства зобов’язані повідомлять не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, Уповноважену особу, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з керівником підприємства – спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
10.5. Працівники НПП «Черемоський» зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.
10.6. Керівник підприємства, до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) працівників із займаної посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
10.7. Посадова особа підприємства, до повноважень якої належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади працівників, якій стало  відомо про конфлікт інтересів підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
10.8. У разі існування в особи сумніві щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.
У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.
Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
10.9. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів на підприємстві здійснюється шляхом:
- усунення посадової особи (працівника) від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;                                            &

Додаток 1

ПЛАН

заходів з питань протидії проявам корупції на 2018 рік  

НПП «Черемоський»

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Очікуваний результат від виконання заходу

1. Засади запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

1.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників парку щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством та щодо відповідальності за корупційні правопорушення і правопорушення, пов’язані з корупцією

Провідний юрисконсульт,

Провідний фахівець з кадрів

постійно

Зменшення випадків скоєння працівниками парку корупційних правопорушень

1.2. Забезпечувати виконання правил етичної поведінки працівниками парку

Провідний юрисконсульт,

Провідний фахівець з кадрів

постійно

Недопущення порушення правил етичної поведінки

1.3. Проводити аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення вимог антикорупційного законодавства

Провідний юрисконсульт

постійно

Зменшення випадків скоєння працівниками парку корупційних правопорушень

2. Взаємодія та комунікація з громадськістю при прийнятті управлінських рішень

2.1. Забезпечувати проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів районної державної адміністрації щодо запобігання корупційним ризикам

Провідний юрисконсульт

постійно

Підвищення якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя

3. Заходи щодо усунення виявлення корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання

3.1.Забезпечити дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у тому числі у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

Провідний юрисконсульт,

Провідний фахівець з кадрів

постійно

Підвищення рівня об’єктивності та прозорості прийняття установою рішень недопущення корупційних проявів серед працівників парку

4. Сприяти викривачам та іншим особам, які повідомляють про вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

4.1. Забезпечення умов для отримання повідомлень від громадян, працівників парку через телефонну лінію, офіційний веб-сайт установи, засоби електронного зв’язку про факти корупційних правопорушень

Провідний юрисконсульт

постійно

Запобігання та виявлення, недопущення вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією

4.2. Контроль за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та достовірністю поданих відомостей

Провідний юрисконсульт,

Провідний фахівець з кадрів

постійно

Недопущення порушень антикорупційного законодавства

5. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування

5.1. Проводити семінари, навчання за участю працівників парку

Провідний юрисконсульт

згідно з графіком

Набуття знань щодо вимог антикорупційного законодавства

5.2. Забезпечити проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», недопущення незаконних відмов перешкоджання у доступі громадян до публічної інформації

Провідний юрисконсульт

постійно

Удосконалення механізму доступу громадян до прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорої роботи

5.3. Забезпечити проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»

Провідний юрисконсульт

постійно

Підвищення рівня до будь-яких проявів корупції

6.Процедури щодо моніторингу та періодичного перегляду програми

Здійснювати постійний моніторинг порядку виконання прийнятої програми, відслідковувати зміни в законодавстві

Провідний юрисконсульт

постійно

Вдосконалення процедур моніторингу, внесення змін до прийнятої програми в разі зміни у законодавстві

7. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи

7.1. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення авторитету працівників парку серед різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства, нетерпимості та негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють

Провідний юрисконсульт,

Провідний фахівець з кадрів

постійно

Забезпечення участі громадськості у запобіганні корупції, формування позитивного іміджу працівників парку

8.

8.1. Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2019 рік

Провідний юрисконсульт

до 31 грудня

2018 р.


Т.в.о. провідний юрисконсульт НПП «Черемоський»                                   М.Т. Якивюк